Firewall rule to allow access to windows updates

When you try to install Windows updates for the first time (e.g. you buy a new computer with Windows 8.1 preinstalled), windows doesn’t start to download updates unless you permit UDP connection to port 3544.

Here is the firewalling rule for your linux firewall:


iptables -A FORWARD -d 94.245.64.0/18 -p udp -m udp --dport 3544 -m conntrack --ctstate NEW -j ACCEPT

Here we go!
Windows_update

Howto make sure nagstamon is running on your desktop

nagstamon_header_logoAdd the following line to your (desktop user, not root) crontab:

*/5 * * * * [ -z "`pidof -x /usr/bin/nagstamon`" ] && DISPLAY=:0.0 /usr/bin/nagstamon &

This will start nagstamon and make sure user doesn’t closes them. Tricky is configuration of connection to you Xserver / graphical environment. But solution is simple: set $DISPLAY environment variable to :0.0 value, which means ‘use the first desktop running on localhost’.

Did you know ‘xauth list’ command?

Nagstamon – Python OpenSSL certificate validation

nagstamon_header_logoWhen I try to connect to my monitoring system with desktop widget Nagstamon, Nagstamon was not able to connect due to SSL certificate validation problem. I’m using certificate from CAcert.org.

After a while of hacking I have found this workaround in source code. This is the wrong way: Pokračovať v čítaní

MySQL Workbench – passwords not being saved in keychain

MySQLWorkbenchIf you have problem, that your MySQL Workbench can’t save passwords for your MySQL connections, try to start mysql-workbench in verbose mode. Maybe you will see a error:

$ mysql-workbench --verbose
** Message: Gnome keyring daemon seems to not be available. Stored passwords will be lost once quit
['un\\"o', 'do``s']
Ready.

Thread started

Pokračovať v čítaní

Google mapa a trampoty s WordPressom

google-map-embed-1

Google embed map

WordPress je výborný nástroj na vytváranie webstránok. Má množstvo pokročilých funkcií. Ale ako som zistil, tak tie vedia byť niekedy skôr na škodu, ako na úžitok.

Základy HTML v pohode zvládam a tak nemám problém pri písaní príspevkov naformátovať niečo bez vizuálneho editora. Lenže ako som zistil, WordPress sa snaží byť veľmi chytrý a tieto HTML značky “trošku” upravuje. A aby to nebolo také jednoduché, tak užívateľovi s rolou Administrátora niektoré značky povolí. Ale potom stačí, aby tú istú stránku otvoril niekto s rolou Editor, a prácne napísaný HTML kód je fuč. Neviem či táto vlastnosť WordPressu je niekde zdokumentovaná. A nepomôže ani obnova staršej verzie príspevku. Je to na porazenie, ak ste na kontaktnej stránke mali Google mapu a tá je po editácii zrazu fuč.

Pokračovať v čítaní

Pomocný vozík na odkaľovanie akvária

vozik-na-odkalovanieUž je to pár rokov, čo sa venujem jednému zo svojich koníčkov. Je to akvaristika, ktorá ma zaujala ešte ako dieťa (otec bol tiež akvarista, ako ináč). Akvaristika je super, lebo popri starostlivosti o rybky sa môžete realizovať aj v úplne iných oblastiach. Najmä vtedy, keď sa snažíte pochopiť princípom fungovania kolobehu v akváriu a tiež tomu, ako ušetriť na niekedy dosť predraženej technike.

Pokračovať v čítaní

Predpoveď počasia na dnes – prvý jarný deň pred zimným slnovratom

Napriek tomu, že dnes bolo 19. decembra, čiže tesne pred Vianocami, bolo dnes vonku maximálne nádherne. Slnko svietilo, bolo teplo a ani náznak snehu a mrazu. Tak mi to zlepšilo náladu, že som po chvíli vymyslel dole uvedený komentár. A keď som to zahlásil v robote, zlepšilo to náladu nielen mne.

Predpoveď počasia na dnes: prvý jarný deň pred zimným slnovratom

FB_IMG_1418978211969_1600

Pokračovať v čítaní

MySQL consistency check – permissions and non-accessible databases

mysql-grant-syntax-2The following query lists all grants for nonexistent databases:

Grants for nonexistent databases

/* grants in mysql.db for nonexistent databases */
SELECT DISTINCT db
FROM mysql.db AS d
LEFT JOIN information_schema.SCHEMATA AS s ON (d.db = s.SCHEMA_NAME)
WHERE s.SCHEMA_NAME IS NULL;

/* grants cleanup */
DELETE mysql.db
FROM mysql.db 
LEFT JOIN information_schema.SCHEMATA ON (mysql.db.db =  information_schema.SCHEMATA.SCHEMA_NAME)
WHERE information_schema.SCHEMATA.SCHEMA_NAME IS NULL;

Databases withouth grants

/* databases withouth grants */ \
SELECT DISTINCT s.SCHEMA_NAME
FROM information_schema.SCHEMATA AS s 
LEFT JOIN mysql.db AS d ON (d.db = s.SCHEMA_NAME)
WHERE d.db IS NULL;

Queries are not complete, you are welcome to add other queries.