PowerDNS – GSQLBackend lookup query:Attempt to bind more parameters than query has

PowerDNS is a very good DNS nameserver, but debugging is sometimes very hard. I just add some records to my zone and zone stops working: server doesn’t respond to DNS queries.

Here is error from syslog:

2018-03-28T23:59:14+02:00 my [err] [pdns] Exception building answer packet for hostname.sk/MX (All data was not consumed) sending out servfail
 2018-03-28T23:59:30+02:00 my [err] [pdns] Backend reported permanent error which prevented lookup (GSQLBackend lookup query:Attempt to bind more parameters than query has: SELECT content,ttl,prio,type,domain_id,disabled,name,auth FROM records WHERE disabled=0 and name=? and domain_id=?), aborting

Tracing of pdns told me the following exception:

$ strace -s 4096 -f -e send,recv,read,write,sendmsg -p `pidof /usr/sbin/pdns_server-instance`
[pid 12801] send(3, "<27>Mar 29 01:09:08 pdns[12791]: Exception building answer packet for zcvisioncare.sk/A (All data was not consumed) sending out servfail\0", 137, MSG_NOSIGNAL) = 137

After few hours of googling, debugging, removing records etc. I have found:

$ pdnsutil check-zone hostname.sk
[Error] Following record had a problem: "hostname.sk IN SOA ns.hostname.sk hostmaster.hostname.sk 2018032808 21600 7200 1209600 3600 "
[Error] Error was: All data was not consumed
Checked 14 records of 'hostname.sk', 1 errors, 0 warnings.

Did you notice extra space at the end of record? After removing extra space problem get solved.

I have added the following crontab job to prevent problems in the feature:

@daily pdnsutil check-all-zones | grep Error

Firewall rule to allow access to windows updates

When you try to install Windows updates for the first time (e.g. you buy a new computer with Windows 8.1 preinstalled), windows doesn’t start to download updates unless you permit UDP connection to port 3544.

Here is the firewalling rule for your linux firewall:


iptables -A FORWARD -d 94.245.64.0/18 -p udp -m udp --dport 3544 -m conntrack --ctstate NEW -j ACCEPT

Here we go!
Windows_update

Howto make sure nagstamon is running on your desktop

nagstamon_header_logoAdd the following line to your (desktop user, not root) crontab:

*/5 * * * * [ -z "`pidof -x /usr/bin/nagstamon`" ] && DISPLAY=:0.0 /usr/bin/nagstamon &

This will start nagstamon and make sure user doesn’t closes them. Tricky is configuration of connection to you Xserver / graphical environment. But solution is simple: set $DISPLAY environment variable to :0.0 value, which means ‚use the first desktop running on localhost‘.

Did you know ‚xauth list‘ command?

Nagstamon – Python OpenSSL certificate validation

nagstamon_header_logoWhen I try to connect to my monitoring system with desktop widget Nagstamon, Nagstamon was not able to connect due to SSL certificate validation problem. I’m using certificate from CAcert.org.

After a while of hacking I have found this workaround in source code. This is the wrong way: Pokračovať v čítaní

MySQL Workbench – passwords not being saved in keychain

MySQLWorkbenchIf you have problem, that your MySQL Workbench can’t save passwords for your MySQL connections, try to start mysql-workbench in verbose mode. Maybe you will see a error:

$ mysql-workbench --verbose
** Message: Gnome keyring daemon seems to not be available. Stored passwords will be lost once quit
['un\\"o', 'do``s']
Ready.

Thread started

Pokračovať v čítaní

Google mapa a trampoty s WordPressom

google-map-embed-1

Google embed map

WordPress je výborný nástroj na vytváranie webstránok. Má množstvo pokročilých funkcií. Ale ako som zistil, tak tie vedia byť niekedy skôr na škodu, ako na úžitok.

Základy HTML v pohode zvládam a tak nemám problém pri písaní príspevkov naformátovať niečo bez vizuálneho editora. Lenže ako som zistil, WordPress sa snaží byť veľmi chytrý a tieto HTML značky „trošku“ upravuje. A aby to nebolo také jednoduché, tak užívateľovi s rolou Administrátora niektoré značky povolí. Ale potom stačí, aby tú istú stránku otvoril niekto s rolou Editor, a prácne napísaný HTML kód je fuč. Neviem či táto vlastnosť WordPressu je niekde zdokumentovaná. A nepomôže ani obnova staršej verzie príspevku. Je to na porazenie, ak ste na kontaktnej stránke mali Google mapu a tá je po editácii zrazu fuč.

Pokračovať v čítaní

Pomocný vozík na odkaľovanie akvária

vozik-na-odkalovanieUž je to pár rokov, čo sa venujem jednému zo svojich koníčkov. Je to akvaristika, ktorá ma zaujala ešte ako dieťa (otec bol tiež akvarista, ako ináč). Akvaristika je super, lebo popri starostlivosti o rybky sa môžete realizovať aj v úplne iných oblastiach. Najmä vtedy, keď sa snažíte pochopiť princípom fungovania kolobehu v akváriu a tiež tomu, ako ušetriť na niekedy dosť predraženej technike.

Pokračovať v čítaní

Predpoveď počasia na dnes – prvý jarný deň pred zimným slnovratom

Napriek tomu, že dnes bolo 19. decembra, čiže tesne pred Vianocami, bolo dnes vonku maximálne nádherne. Slnko svietilo, bolo teplo a ani náznak snehu a mrazu. Tak mi to zlepšilo náladu, že som po chvíli vymyslel dole uvedený komentár. A keď som to zahlásil v robote, zlepšilo to náladu nielen mne.

Predpoveď počasia na dnes: prvý jarný deň pred zimným slnovratom

FB_IMG_1418978211969_1600

Pokračovať v čítaní