Archív značiek: Debian

Installing Java 7 (Oracle) in Debian via apt-get

java-debian-mixed-logo

If you want install Java on your Debian server, you can use this guide:
Download Java 7 (Oracle) from Java Downloads for Linux. Download *.tar.gz files.

$ ls -la j*.tar.gz
-rw-r--r-- 1 data data 138199690 Mar  7 00:58 jdk-7u51-linux-x64.tar.gz
-rw-r--r-- 1 data data  46904005 Mar 19 00:08 jre-7u51-linux-x64.tar.gz

Pokračovať v čítaní

Zareportoval som bug v Debiane – Midnight Commander a Java archive data (JAR)

mc-java-archive-data-JAR-2Ak sa vám stane, že mc neotvorí váš *.zip archív tak ako má, možno je chyba v súbore /etc/mc/mc.ext.. V Debiane som na túto špecifickú chybu narazil pri pokuse otvoriť nočný build CyanogenModu. Typ tohto súboru je Java archive data (JAR).
Pokračovať v čítaní