Archív kategorií: Perl

sendxmpp release v1.24

New config file format is supported since sendxmpp version 1.24. Issue #9 – passwords with spaces not supported in .sendxmpprc. has been fixed.

Example for Google Talk servers:

$ cat ~/.sendxmpprc
username: lubomir.host
jserver: talk.google.com
password: my-"secure-pass _word with sp@ce!
component: gmail.com

Please, don’t try the password above, I have changed them. 🙂

 

Čo raz naprogramuješ ako OpenSource, ako keby si nabudúce našiel

gvim-perl-DBI-dump-data-2Dnes ma šokoval výsledok vyhľadávania. Hľadal som totiž spôsob, ako v Perle vypísať údaje z databázy pekne zarovnané v tabuľke, ako to robí štandardný mysql klient. Príklad:

(root@localhost) [information_schema]> show tables like 'INNODB_LOCK%';
+----------------------------------------+
| Tables_in_information_schema (INNODB%) |
+----------------------------------------+
| INNODB_LOCK_WAITS           |
| INNODB_LOCKS              |
+----------------------------------------+
2 rows in set (0.00 sec)

Zistil som totiž, že vec, ktorú potrebujem, som si už ja sám naprogramoval. Presne pred 10 rokmi a 2 dňami som poslal do mailinglistu perlového modulu DBI môj príspevok. Vyzerá to teda tak, že v tom Perle už programujem nejaký ten piatok.

Žial, vtedy mi moju žiadosť o pridanie funkcie do modulu DBI zamietli. :-/

Nič mi však nebráni môj kód znovu prepoužiť. Verím, že to inšpiruje aj ostatných ľudí, aby zdielali výsledky svojho úsilia. 🙂

sendxmpp release v1.23

Vydaná verzia 1.23 nástroja sendxmpp. Pribudli dva parametre –no-tls-verify a –tls-ca-path, ktoré použijete v prípade, ak sa pripájate k vlastnému jabber serveru cez SSL/TLS a máte problém s kontrolou SSL certifikátov (vaše vlastné SSL certifikáty nie sú podpísané oficiálnou certifikačnou autoritou). Použitý modul XML/Stream.pm vyžaduje cestu k CA certifikátom alebo vypnutie validácie.

sendxmpp a nastavenie pre Google Talk servery

sendxmpp je nástroj na posielanie správ cez XMPP protokol. Inými slovami cez jabber, čo je jeden z protokolov na instant messaging.
Napriek tomu, že použitie skriptu je veľmi jednoduché, pre niektoré jabber servery je správna kombinácia parametrov trošku krkolomná. Prinášam teda návod na použitie sendxmpp s Google Talk servermi, kde na komunikáciu môžete použiť svoj Google účet.
Najprv nainštalujeme poslednú verziu sendxmpp:


cd /tmp
git clone https://github.com/lhost/sendxmpp.git
cp sendxmpp/sendxmpp /usr/local/bin/
chmod 755 /usr/local/bin/sendxmpp

Pokračovať v čítaní

perl warning – Setting locale failed.

Debian logo

Ak zvyknete narážať na nasledovnú chybu po čerstvej inštalácii Debianu, riešenie je nasledovné:

$ apt-get dist-upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages will be upgraded:
  apt (0.9.7.5 => 0.9.7.6)
  apt-utils (0.9.7.5 => 0.9.7.6)
  dpkg (1.16.8 => 1.16.9)
...
  tzdata (2012f-1 => 2012g-1)
25 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 11.6 MB of archives.
After this operation, 554 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]?
Fetched 11.6 MB in 0s (13.1 MB/s)
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
    LANGUAGE = (unset),
    LC_ALL = "",
    LC_TIME = "en_US.UTF-8",
    LC_CTYPE = "sk_SK.UTF-8",
    LC_MONETARY = "sk_SK.UTF-8",
    LC_COLLATE = "sk_SK.UTF-8",
    LC_ADDRESS = "sk_SK.UTF-8",
    LC_TELEPHONE = "sk_SK.UTF-8",
    LC_MESSAGES = "en_US.UTF-8",
    LC_NAME = "sk_SK.UTF-8",
    LC_MEASUREMENT = "sk_SK.UTF-8",
    LC_IDENTIFICATION = "sk_SK.UTF-8",
    LC_NUMERIC = "sk_SK.UTF-8",
    LC_PAPER = "sk_SK.UTF-8",
    LANG = "en_US.UTF-8"
  are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
Preconfiguring packages ...

Pokračovať v čítaní

sendxmpp – migrácia repository z CVS na git

Už niekoľko rokov som správcom zdrojového kódu nástroja sendxmpp, ktorým je možné posielať textové správy protokolom Jabber. Aktívny vývoj už trocha ustal, ale občas sa nájde nejaká oprava, ktorú by ľudia radi videli zahrnutú v oficiálnej verzii.

Navyše za tých pár rokov svet pokročil ďalej a CVS už nie je najmodernejším a najrozšírenejším nástrojom na správu verzií zdrojového kódu. Tým už je bezpochyby Git. Navyše je poskytovanie priestoru pre Git repozitár voľne dostupné (pre Open Source projekty), takže to bol jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol projekt sendxmpp premigrovať z CVS na git. Pokračovať v čítaní

Oživenie stránky pre FastCGI Gallery

FastCGI Gallery screenshot
Dnes som konečne po dlhom čase oživil domovskú stránku jedného môjho staršieho projektu. Konkrétne fastcgi-gallery.platon.sk.

Pohľad do repozitára CVS hovorí, že tento projekt vznikol v septembri 2005. Ak si dobre spomínam, tak som vtedy v tom čase hľadal nejakú galériu, do ktorej by nebolo potrebné fotky nahrávať manuálne, ale vedela by nafotené zábery ihneď prezentovať na webe. V tom čase dosť frčala Gallery2, ale mala niekoľko nevýhod: fotky sa museli manuálne uploadovať do galérie a kedže sa písal rok 2005, o AJAXe a uploade fotiek štýlom facebooku nebolo ani chýru, ani slychu.
Kedže som bol veľkým fanúšikom Perlu, našiel som vtedy veľmi zaujímavý modul Apache::Gallery. Ten som si aj nainštaloval a chvíľu používal. Ale aj ten mal svoje muchy. Napríklad obsah veľkého adresára načítaval vždy znova a znova pri každom kliknutí. Niekoľko detailov som si tam dokonca aj sám opravil a poslal autorom patch.

Neskokojný s performance Apache::Gallery som spravil aj jeho FastCGI alternatívu. Tá umožňuje cachovať niektoré údaje, ktoré majú dramatický vplyv na rýchlosť. Nakoniec sa mi podarilo urýchliť prezeranie fotiek asi 10x (oproti Apache::Gallery). Popri tom som implementoval aj takéto vlastnosti:

 • cachovanie obsahu adresára
 • názvy albumov a popisy k nim môžu byť viacjazyčné
 • stránkovanie albumov
 • prednačítavanie nasledujúceho obrázku

Až by ste hľadali softvér na fotogalériu pre seba (predsa len nie všetko je možné dať na facebook alebo Picassu), tak mrknite napríklad na toto porovanie galérií.