Archív značiek: Perl

sendxmpp release v1.24

New config file format is supported since sendxmpp version 1.24. Issue #9 – passwords with spaces not supported in .sendxmpprc. has been fixed.

Example for Google Talk servers:

$ cat ~/.sendxmpprc
username: lubomir.host
jserver: talk.google.com
password: my-"secure-pass _word with sp@ce!
component: gmail.com

Please, don’t try the password above, I have changed them. 🙂

 

Čo raz naprogramuješ ako OpenSource, ako keby si nabudúce našiel

gvim-perl-DBI-dump-data-2Dnes ma šokoval výsledok vyhľadávania. Hľadal som totiž spôsob, ako v Perle vypísať údaje z databázy pekne zarovnané v tabuľke, ako to robí štandardný mysql klient. Príklad:

(root@localhost) [information_schema]> show tables like 'INNODB_LOCK%';
+----------------------------------------+
| Tables_in_information_schema (INNODB%) |
+----------------------------------------+
| INNODB_LOCK_WAITS           |
| INNODB_LOCKS              |
+----------------------------------------+
2 rows in set (0.00 sec)

Zistil som totiž, že vec, ktorú potrebujem, som si už ja sám naprogramoval. Presne pred 10 rokmi a 2 dňami som poslal do mailinglistu perlového modulu DBI môj príspevok. Vyzerá to teda tak, že v tom Perle už programujem nejaký ten piatok.

Žial, vtedy mi moju žiadosť o pridanie funkcie do modulu DBI zamietli. :-/

Nič mi však nebráni môj kód znovu prepoužiť. Verím, že to inšpiruje aj ostatných ľudí, aby zdielali výsledky svojho úsilia. 🙂

sendxmpp release v1.23

Vydaná verzia 1.23 nástroja sendxmpp. Pribudli dva parametre –no-tls-verify a –tls-ca-path, ktoré použijete v prípade, ak sa pripájate k vlastnému jabber serveru cez SSL/TLS a máte problém s kontrolou SSL certifikátov (vaše vlastné SSL certifikáty nie sú podpísané oficiálnou certifikačnou autoritou). Použitý modul XML/Stream.pm vyžaduje cestu k CA certifikátom alebo vypnutie validácie.

perl warning – Setting locale failed.

Debian logo

Ak zvyknete narážať na nasledovnú chybu po čerstvej inštalácii Debianu, riešenie je nasledovné:

$ apt-get dist-upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages will be upgraded:
  apt (0.9.7.5 => 0.9.7.6)
  apt-utils (0.9.7.5 => 0.9.7.6)
  dpkg (1.16.8 => 1.16.9)
...
  tzdata (2012f-1 => 2012g-1)
25 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 11.6 MB of archives.
After this operation, 554 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]?
Fetched 11.6 MB in 0s (13.1 MB/s)
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
    LANGUAGE = (unset),
    LC_ALL = "",
    LC_TIME = "en_US.UTF-8",
    LC_CTYPE = "sk_SK.UTF-8",
    LC_MONETARY = "sk_SK.UTF-8",
    LC_COLLATE = "sk_SK.UTF-8",
    LC_ADDRESS = "sk_SK.UTF-8",
    LC_TELEPHONE = "sk_SK.UTF-8",
    LC_MESSAGES = "en_US.UTF-8",
    LC_NAME = "sk_SK.UTF-8",
    LC_MEASUREMENT = "sk_SK.UTF-8",
    LC_IDENTIFICATION = "sk_SK.UTF-8",
    LC_NUMERIC = "sk_SK.UTF-8",
    LC_PAPER = "sk_SK.UTF-8",
    LANG = "en_US.UTF-8"
  are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
Preconfiguring packages ...

Pokračovať v čítaní

Oživenie stránky pre FastCGI Gallery

FastCGI Gallery screenshot
Dnes som konečne po dlhom čase oživil domovskú stránku jedného môjho staršieho projektu. Konkrétne fastcgi-gallery.platon.sk.

Pohľad do repozitára CVS hovorí, že tento projekt vznikol v septembri 2005. Ak si dobre spomínam, tak som vtedy v tom čase hľadal nejakú galériu, do ktorej by nebolo potrebné fotky nahrávať manuálne, ale vedela by nafotené zábery ihneď prezentovať na webe. V tom čase dosť frčala Gallery2, ale mala niekoľko nevýhod: fotky sa museli manuálne uploadovať do galérie a kedže sa písal rok 2005, o AJAXe a uploade fotiek štýlom facebooku nebolo ani chýru, ani slychu.
Kedže som bol veľkým fanúšikom Perlu, našiel som vtedy veľmi zaujímavý modul Apache::Gallery. Ten som si aj nainštaloval a chvíľu používal. Ale aj ten mal svoje muchy. Napríklad obsah veľkého adresára načítaval vždy znova a znova pri každom kliknutí. Niekoľko detailov som si tam dokonca aj sám opravil a poslal autorom patch.

Neskokojný s performance Apache::Gallery som spravil aj jeho FastCGI alternatívu. Tá umožňuje cachovať niektoré údaje, ktoré majú dramatický vplyv na rýchlosť. Nakoniec sa mi podarilo urýchliť prezeranie fotiek asi 10x (oproti Apache::Gallery). Popri tom som implementoval aj takéto vlastnosti:

 • cachovanie obsahu adresára
 • názvy albumov a popisy k nim môžu byť viacjazyčné
 • stránkovanie albumov
 • prednačítavanie nasledujúceho obrázku

Až by ste hľadali softvér na fotogalériu pre seba (predsa len nie všetko je možné dať na facebook alebo Picassu), tak mrknite napríklad na toto porovanie galérií.