Archív značiek: MySQL

MySQL Workbench – passwords not being saved in keychain

MySQLWorkbenchIf you have problem, that your MySQL Workbench can’t save passwords for your MySQL connections, try to start mysql-workbench in verbose mode. Maybe you will see a error:

$ mysql-workbench --verbose
** Message: Gnome keyring daemon seems to not be available. Stored passwords will be lost once quit
['un\\"o', 'do``s']
Ready.

Thread started

Pokračovať v čítaní

MySQL consistency check – permissions and non-accessible databases

mysql-grant-syntax-2The following query lists all grants for nonexistent databases:

Grants for nonexistent databases

/* grants in mysql.db for nonexistent databases */
SELECT DISTINCT db
FROM mysql.db AS d
LEFT JOIN information_schema.SCHEMATA AS s ON (d.db = s.SCHEMA_NAME)
WHERE s.SCHEMA_NAME IS NULL;

/* grants cleanup */
DELETE mysql.db
FROM mysql.db 
LEFT JOIN information_schema.SCHEMATA ON (mysql.db.db = information_schema.SCHEMATA.SCHEMA_NAME)
WHERE information_schema.SCHEMATA.SCHEMA_NAME IS NULL;

Databases withouth grants

/* databases withouth grants */ \
SELECT DISTINCT s.SCHEMA_NAME
FROM information_schema.SCHEMATA AS s 
LEFT JOIN mysql.db AS d ON (d.db = s.SCHEMA_NAME)
WHERE d.db IS NULL;

Queries are not complete, you are welcome to add other queries.

Create triggers with MySQL procedures

Angry developer

Angry developer

I wrote some SQL procedures, which can create triggers. The main goal was to create triggers for `mysql` schema, but it is not possible for the following limitation of current version MySQL and MariaDB:

1465 HY000 ER_NO_TRIGGERS_ON_SYSTEM_SCHEMA Triggers can not be created on system tables

Pokračovať v čítaní

Čo raz naprogramuješ ako OpenSource, ako keby si nabudúce našiel

gvim-perl-DBI-dump-data-2Dnes ma šokoval výsledok vyhľadávania. Hľadal som totiž spôsob, ako v Perle vypísať údaje z databázy pekne zarovnané v tabuľke, ako to robí štandardný mysql klient. Príklad:

(root@localhost) [information_schema]> show tables like 'INNODB_LOCK%';
+----------------------------------------+
| Tables_in_information_schema (INNODB%) |
+----------------------------------------+
| INNODB_LOCK_WAITS           |
| INNODB_LOCKS              |
+----------------------------------------+
2 rows in set (0.00 sec)

Zistil som totiž, že vec, ktorú potrebujem, som si už ja sám naprogramoval. Presne pred 10 rokmi a 2 dňami som poslal do mailinglistu perlového modulu DBI môj príspevok. Vyzerá to teda tak, že v tom Perle už programujem nejaký ten piatok.

Žial, vtedy mi moju žiadosť o pridanie funkcie do modulu DBI zamietli. :-/

Nič mi však nebráni môj kód znovu prepoužiť. Verím, že to inšpiruje aj ostatných ľudí, aby zdielali výsledky svojho úsilia. 🙂

Ako som chybu v SK-NIC štatistikách našiel

sknic-domains-count-comparisonNašiel som doma na disku staré archívy so zoznamom domén registrovaných v systéme SK-NIC. Bolo mi ľúto tieto súbory len tak vymazať, kedže šlo o pomerne slušnú vzorku dát. Celkovo 893 súborov v skomprimovanej veľkosti 2.4G bolo na diskovom poli bezpečne uložené od roku 2009. Osemstodeväťdesiattri krát sa podarilo zoznam slovenských domén stiahnuť a uložiť na disk.

Pokračovať v čítaní

Howto migrate s9y blog to WordPress

Migrate s9y posts
– use import from RSS, rss = http://blog-s9y.hostsname.sk/feed/rss.php?version=2.0&all=1

And then update to whole body:

UPDATE wp_posts w, sp_entries s 
 SET w.post_content = CONCAT(s.body , '<!--more-->', s.extended) 
  COLLATE utf8_general_ci
WHERE w.post_title = s.title COLLATE utf8_general_ci ;

Pokračovať v čítaní