Archív značiek: master-master

Rýchle nakonfigurovanie MySQL master-master replikácie

Master-master replikácia MySQL databázy je super vec. Ak však objem dát presiahne istú hranicu, býva vytvorenie repliky klasickou cestou dump –> import zdĺhavé. Avšak pri zachovaní istého postupu je možné vytvorenie repliky značne urýchliť. Poďme sa pozrieť na to, ako to spraviť. Pokračovať v čítaní

Upgrade MySQL v Debiane rozbije master-master replikáciu

Pri poslednom upgrade domácej farmy (laptop, router, storage, …) sa mi stala nemilá vec. Prestala mi fungovať MySQL MASTER-MASTER replikácia medzi laptopom a domácim serveríkom, ktorú použǐvam najmä kvốli zálohovaniu dát.
Stav vyzeral nasledovne, rovnaká chyba na oboch stranách:


(root@localhost) [(none)]> SHOW SLAVE STATUS \G
...
Slave_IO_Running: Yes
Slave_SQL_Running: No
...
Last_Error: Error 'You cannot 'ALTER' a log table if logging is enabled' on query. Default database: 'mysql'. Query: 'ALTER TABLE slow_log
MODIFY start_time TIMESTAMP NOT NULL,
MODIFY user_host MEDIUMTEXT NOT NULL,
MODIFY query_time TIME NOT NULL,
MODIFY lock_time TIME NOT NULL,
MODIFY rows_sent INTEGER NOT NULL,
MODIFY rows_examined INTEGER NOT NULL,
MODIFY db VARCHAR(512) NOT NULL,
MODIFY last_insert_id INTEGER NOT NULL,
MODIFY insert_id INTEGER NOT NULL,
MODIFY server_id INTEGER UNSIGNED NOT NULL,
MODIFY sql_text MEDIUMTEXT NOT NULL'
...

Pokračovať v čítaní