Archív kategorií: Linux

Shorewall – filtering IMAP/SMTP access to gmail.com domain

gmail-firewall-IMAPDo you need to discover what IP netblocks are owned and operated by Google to perhaps add to your firewall ACLs?

With dynamic zones available in Shorewall, you are able to define firewall rules and to filter network traffic based on the domain name. For example, you can permit IMAPS connection only to gmail.com domain. Problem is that Google cluster is very big and you are always connecting to different IP address. So you can’t define static rules for traffic filtering.

Here is little HOWTO do this.
Pokračovať v čítaní

Installing Java 7 (Oracle) in Debian via apt-get

java-debian-mixed-logo

If you want install Java on your Debian server, you can use this guide:
Download Java 7 (Oracle) from Java Downloads for Linux. Download *.tar.gz files.

$ ls -la j*.tar.gz
-rw-r--r-- 1 data data 138199690 Mar  7 00:58 jdk-7u51-linux-x64.tar.gz
-rw-r--r-- 1 data data  46904005 Mar 19 00:08 jre-7u51-linux-x64.tar.gz

Pokračovať v čítaní

Zareportoval som bug v Debiane – Midnight Commander a Java archive data (JAR)

mc-java-archive-data-JAR-2Ak sa vám stane, že mc neotvorí váš *.zip archív tak ako má, možno je chyba v súbore /etc/mc/mc.ext.. V Debiane som na túto špecifickú chybu narazil pri pokuse otvoriť nočný build CyanogenModu. Typ tohto súboru je Java archive data (JAR).
Pokračovať v čítaní

Aktualizácia SSL certifikátov

Aktualizácia SSL certifikátu metódou copy&paste

Aktualizácia SSL certifikátu metódou copy&paste

V predchádzajúcom príspevku sme úspešne vygenerovali SSL certifikát. Ten sme úspešne nasadili na server a ani sme sa nenazdali, platnosť certifikátu vypršala. O blížiacom sa okamihu nás certifikačná autorita CAcert.org pekne upozorňovala, ale nebol čas certifikát aktualizovať.

Pokračovať v čítaní

Generovanie SSL certifikátov

Vygenerovať správny SSL certifikát je úloha, s ktorou sa stretne každý, kto sa stará o bezpečnost svojich stránok. Vygenerovanie certifikátu a jeho obnova sa však deje tak jeden až dva krát do roka a človek má tendenciu postup zabudnúť. A preto som si nachystal nasledovný postup, ktorý mi pomáha vygenerovať prípadne obnoviť SSL certifikát bez zbytočného zdržiavania. Verím, že pomôže aj vám.

Vygenerovaný SSL certifikát od CAcert.org

Vygenerovaný SSL certifikát od CAcert.org

Pokračovať v čítaní

Howto migrate s9y blog to WordPress

Migrate s9y posts
– use import from RSS, rss = http://blog-s9y.hostsname.sk/feed/rss.php?version=2.0&all=1

And then update to whole body:

UPDATE wp_posts w, sp_entries s 
  SET w.post_content = CONCAT(s.body , '<!--more-->', s.extended) 
    COLLATE utf8_general_ci
WHERE w.post_title = s.title COLLATE utf8_general_ci ;

Pokračovať v čítaní

Ako vie technika niekedy zlyhať

Dnes bol deň detí a ako vraví zákon schválnosti, technika mi totálne zlyhala. Ale bola to tak trochu aj moja chyba.Prvá vec čo zlyhala bola vybitá batéria v mojej zrkadlovke. Áno, podcenil som stav nabitia a riskol to – veď hádam vydrží. Nevydržala a zrkadlovka sa vypla po pár záberoch detí šantiacich na hojdačke.

Vravím si, kašlem na to, budem fotiť mobilom. Pokračovať v čítaní