Archív kategorií: Linux

Internet už nie je anonymný

Že internet už nie je anonymný nie je novinka. Pri surfovaní po internete som narazil na takéto fórum, kde napriek tomu, že som nebol prihlásený vedeli moje meno.

neanonymný internet
Takto ma privítalo isté fórum, aj keď som nebol prihlásený. 🙂

Samozrejme, v mojom prípade šlo naštastie iba o náhodu, kedže moje meno „Host“ znamená v češtine „hosť“ alebo „návšteva“. Fótum takto pekne víta svojich návštevníkov.

Xen problem SOLVED – high network latency

Dlho som si lámal hlavu nad tým, prečo na mojej lokálnej sieti, ktorá ináč funguje bez problémov, vykazuje server s nainštalovanými Xen serverom vysokú latenciu pingu, aj keď ostatné parametre vyzerali byť nastavené v poriadku. Až som raz na to prišiel.

 

monitoring siete
Latencia siete pri zlej konfigurácii bridge rozhrania v Xene.

Pokračovať v čítaní

sendxmpp release v1.23

Vydaná verzia 1.23 nástroja sendxmpp. Pribudli dva parametre –no-tls-verify a –tls-ca-path, ktoré použijete v prípade, ak sa pripájate k vlastnému jabber serveru cez SSL/TLS a máte problém s kontrolou SSL certifikátov (vaše vlastné SSL certifikáty nie sú podpísané oficiálnou certifikačnou autoritou). Použitý modul XML/Stream.pm vyžaduje cestu k CA certifikátom alebo vypnutie validácie.

sendxmpp a nastavenie pre Google Talk servery

sendxmpp je nástroj na posielanie správ cez XMPP protokol. Inými slovami cez jabber, čo je jeden z protokolov na instant messaging.
Napriek tomu, že použitie skriptu je veľmi jednoduché, pre niektoré jabber servery je správna kombinácia parametrov trošku krkolomná. Prinášam teda návod na použitie sendxmpp s Google Talk servermi, kde na komunikáciu môžete použiť svoj Google účet.
Najprv nainštalujeme poslednú verziu sendxmpp:


cd /tmp
git clone https://github.com/lhost/sendxmpp.git
cp sendxmpp/sendxmpp /usr/local/bin/
chmod 755 /usr/local/bin/sendxmpp

Pokračovať v čítaní

Rýchle nakonfigurovanie MySQL master-master replikácie

Master-master replikácia MySQL databázy je super vec. Ak však objem dát presiahne istú hranicu, býva vytvorenie repliky klasickou cestou dump –> import zdĺhavé. Avšak pri zachovaní istého postupu je možné vytvorenie repliky značne urýchliť. Poďme sa pozrieť na to, ako to spraviť. Pokračovať v čítaní

perl warning – Setting locale failed.

Debian logo

Ak zvyknete narážať na nasledovnú chybu po čerstvej inštalácii Debianu, riešenie je nasledovné:

$ apt-get dist-upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages will be upgraded:
  apt (0.9.7.5 => 0.9.7.6)
  apt-utils (0.9.7.5 => 0.9.7.6)
  dpkg (1.16.8 => 1.16.9)
...
  tzdata (2012f-1 => 2012g-1)
25 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 11.6 MB of archives.
After this operation, 554 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]?
Fetched 11.6 MB in 0s (13.1 MB/s)
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
    LANGUAGE = (unset),
    LC_ALL = "",
    LC_TIME = "en_US.UTF-8",
    LC_CTYPE = "sk_SK.UTF-8",
    LC_MONETARY = "sk_SK.UTF-8",
    LC_COLLATE = "sk_SK.UTF-8",
    LC_ADDRESS = "sk_SK.UTF-8",
    LC_TELEPHONE = "sk_SK.UTF-8",
    LC_MESSAGES = "en_US.UTF-8",
    LC_NAME = "sk_SK.UTF-8",
    LC_MEASUREMENT = "sk_SK.UTF-8",
    LC_IDENTIFICATION = "sk_SK.UTF-8",
    LC_NUMERIC = "sk_SK.UTF-8",
    LC_PAPER = "sk_SK.UTF-8",
    LANG = "en_US.UTF-8"
  are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
Preconfiguring packages ...

Pokračovať v čítaní

sendxmpp – migrácia repository z CVS na git

Už niekoľko rokov som správcom zdrojového kódu nástroja sendxmpp, ktorým je možné posielať textové správy protokolom Jabber. Aktívny vývoj už trocha ustal, ale občas sa nájde nejaká oprava, ktorú by ľudia radi videli zahrnutú v oficiálnej verzii.

Navyše za tých pár rokov svet pokročil ďalej a CVS už nie je najmodernejším a najrozšírenejším nástrojom na správu verzií zdrojového kódu. Tým už je bezpochyby Git. Navyše je poskytovanie priestoru pre Git repozitár voľne dostupné (pre Open Source projekty), takže to bol jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol projekt sendxmpp premigrovať z CVS na git. Pokračovať v čítaní

Digitálny teplomer v Linuxe

Ak máte doma Linux a chcete merať vonkajšiu teplotu, ponúkam vám návod ako to spraviť.
Budete na to potrebovať čidlo TM – RS232 thermometer a samozrejme počítač s Linuxom.Výrobca čidla žial neposkytuje žiadnu dokumentáciu pre Linux a tak prvé rozbehanie čidla na meranie teploty bol tak trochu výskum.

Nastavenie sériového portu: Pokračovať v čítaní

Ako bezpečne zistiť obsadené miesto na disku neprivilegovaným užívateľom

Predstavte si problém, že potrebujete zistiť obsadené miesto na disku pre niektoré webstránky, ktoré máte v adresári /var/www/. A zároveň to chce spraviť bezpečne.

Takže začnete takýmto skriptom v domovskom adresári neprivilegovaného užívateľa filip:

$ cat /home/filip/zisti-velkost-stranky.sh
#!/bin/sh
for i in /var/www/*; do
  size=`du -hs $i | cut -f 1`
  echo "Stranka $i zabera $size miesta na disku"
done

Pokračovať v čítaní

Integrita súborov s md5deep a cfv

Po zlých skúsenostiach s Btrfs som sa rozhodol vyriešiť problém konzistencie súborov nástrojmi na kontrolu konzistentnosti súborov. Aby som vylúčil závislosť iba od jedného nástroja, napísal som si skript (viď nižšie), ktorý nástrojom cfv vypočíta kontrolné súčty CRC32 a nástrojom hashdeep kontrolné súčty MD5 a SHA256.

Pre inštaláciu v Debiane stačí napísať príkaz: Pokračovať v čítaní

Ako som vyskúšal súborový systém Btrfs

Pred pár dňami som preinštaloval mój laptop. Vzhľadom na to, že som veľa počul o novom súborovom systéme Btrfs pre Linux, rozhodol som sa ho vyskúšať. Rád skúšam nové veci a nové technológie. 🙂

Debian inštalátor ponúkol pri inštalácii možnosť použiť Btrfs, tak som nakonfiguroval štandardné 3 blokové vrstvy takto:

 • disk rozdelený na 2 oblasti (/dev/sda1 – /boot, /dev/sda2 – dm-crypt)
 • LVM v šifrovanom oddieli /dev/sda2
 • niekoľko logických diskov v LVM a btrfs na /dev/vg0/home

Btrfs som teda použil namiesto mnou obľúbeného XFS. Pokračovať v čítaní

Optimalizácia shell skriptov alebo nahradzovanie grep, sed a cut jedným awk

Náhodou som dnes na jednom blogu natrafil na jedej príspevok, kde autor publikoval skript pre zobrazovanie informácií o stave systému v grafickom prostredí. Skript je pekný, ďakujem za inšpiráciu, ale trpí jedným neduhom – príliš komplikované a príliš pomalé získavanie dát. Pokračovať v čítaní

Oprava v skripte na kopírovanie fotiek

Ako som písal v predchádzajúcom príspevku o spracovaní digitálnej fotografie v Linuxe, používam na kopírovanie fotiek z pamäťovej karty na disk počítača vlastný skript.

Kedže som po dlhej dobe znova trošku oprášil Canon EOS 300D, objavil som v skripte ešte zopár detailov, ktoré stáli za opravu. Najnovšiu verziu skriptu si preto môžete stiahnuť priamo z verejne prístupného CVS. Opravené alebo zmenené boli nasledovné veci: Pokračovať v čítaní

grub – This msdos-style partition label has no post-MBR gap

grub: This msdos-style partition label has no post-MBR gap; embedding won’t be possible

GNU grubNarazili ste na takýto problém so zápisom bootloadera grub na disk? Nasledovný príspevok je návodom, ako tento problém vyriešiť.

*grub-setup*
/usr/sbin/grub-setup: warn: This msdos-style partition label has no post-MBR gap; embedding won't be possible!.
/usr/sbin/grub-setup: error: embedding is not possible, but this is required when the root device is on a RAID array or LVM volume.
Installation finished. No error reported.

grub splashscreen Pokračovať v čítaní

Paralelné komprimovanie a dekomprimovanie s pbzip2

logo bzip2
Ak zvyknete komprimovať a dekomprimovať veľké objemy dát, možno sa vám bude hodiť nasledujúci tip, ako nahradiť bzip2 kompatibilnou alternatívou pbzip2.
Bzip2 umožňuje dosiahnuť výborný kompresný pomer, ale je pomerne pomalý.

pbzip2 je paralelná implementácia blokového bzip2 triediaceho kompresného algoritmu, ktorá používa vlákna na zrýchlenie kompresie a dekompresie na SMP systémoch. Výstup je plne kompatibilný s bzip2 verziou, čiže hocičo skomprimované s pbzip2 je možné dekomprimovať s bzip2. Pokračovať v čítaní

Upgrade MySQL v Debiane rozbije master-master replikáciu

Pri poslednom upgrade domácej farmy (laptop, router, storage, …) sa mi stala nemilá vec. Prestala mi fungovať MySQL MASTER-MASTER replikácia medzi laptopom a domácim serveríkom, ktorú použǐvam najmä kvốli zálohovaniu dát.
Stav vyzeral nasledovne, rovnaká chyba na oboch stranách:


(root@localhost) [(none)]> SHOW SLAVE STATUS \G
...
Slave_IO_Running: Yes
Slave_SQL_Running: No
...
Last_Error: Error 'You cannot 'ALTER' a log table if logging is enabled' on query. Default database: 'mysql'. Query: 'ALTER TABLE slow_log
MODIFY start_time TIMESTAMP NOT NULL,
MODIFY user_host MEDIUMTEXT NOT NULL,
MODIFY query_time TIME NOT NULL,
MODIFY lock_time TIME NOT NULL,
MODIFY rows_sent INTEGER NOT NULL,
MODIFY rows_examined INTEGER NOT NULL,
MODIFY db VARCHAR(512) NOT NULL,
MODIFY last_insert_id INTEGER NOT NULL,
MODIFY insert_id INTEGER NOT NULL,
MODIFY server_id INTEGER UNSIGNED NOT NULL,
MODIFY sql_text MEDIUMTEXT NOT NULL'
...

Pokračovať v čítaní