Digitálny teplomer v Linuxe

Ak máte doma Linux a chcete merať vonkajšiu teplotu, ponúkam vám návod ako to spraviť.
Budete na to potrebovať čidlo TM – RS232 thermometer a samozrejme počítač s Linuxom.Výrobca čidla žial neposkytuje žiadnu dokumentáciu pre Linux a tak prvé rozbehanie čidla na meranie teploty bol tak trochu výskum.

Nastavenie sériového portu:

stty -a  --file=/dev/ttyS0
speed 9600 baud; rows 0; columns 0; line = 0;
intr = ^C; quit = ^\; erase = ^?; kill = ^U; eof = ^D; eol = ; eol2 = ; swtch = ; start = ^Q; stop = ^S; susp = ^Z; rprnt = ^R; werase = ^W; lnext = ^V;
flush = ^O; min = 1; time = 0;
-parenb -parodd cs8 hupcl -cstopb cread clocal -crtscts
-ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr icrnl ixon -ixoff -iuclc -ixany -imaxbel -iutf8
opost -olcuc -ocrnl onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0
isig icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh -xcase -tostop -echoprt echoctl echoke

V prípade, že nemáte voľby nastavené tak, ako je uvedené vyššie, nebude vám čidlo fungovať a zo zariadenia /dev/ttyS0 nenačítate žiadne hodnoty. Terminál prestavíte takýmto príkazom (stačí spraviť copy&paste)

stty speed 9600 --file=/dev/ttyS0 -parenb -parodd cs8 hupcl -cstopb cread clocal -crtscts -ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr icrnl ixon -ixoff -iuclc -ixany -imaxbel -iutf8 opost -olcuc -ocrnl onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0 isig icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh -xcase -tostop -echoprt echoctl echoke