sendxmpp a nastavenie pre Google Talk servery

sendxmpp je nástroj na posielanie správ cez XMPP protokol. Inými slovami cez jabber, čo je jeden z protokolov na instant messaging.
Napriek tomu, že použitie skriptu je veľmi jednoduché, pre niektoré jabber servery je správna kombinácia parametrov trošku krkolomná. Prinášam teda návod na použitie sendxmpp s Google Talk servermi, kde na komunikáciu môžete použiť svoj Google účet.
Najprv nainštalujeme poslednú verziu sendxmpp:


cd /tmp
git clone https://github.com/lhost/sendxmpp.git
cp sendxmpp/sendxmpp /usr/local/bin/
chmod 755 /usr/local/bin/sendxmpp

Vo svojom domovskom adresári si nastavíme prihlasovacie údaje pre náš Google účet:

echo "lubomir.host@talk.google.com your-secure-password gmail.com" > ~/.sendxmpprc

A keď máme týchto pár krokov, skúsime odoslať správu


echo "test `date`" | sendxmpp --tls rajo@jabber.root.cz

Všimnite si, že pre server talk.google.com musíte použiť parameter –tls na príkazovom riadku.

A ak ešte okrem Google nemáte jabber účet, skúste sa zaregistrovať na niektorom z týchto serverov: