Zareportoval som bug v Debiane – Midnight Commander a Java archive data (JAR)

mc-java-archive-data-JAR-2Ak sa vám stane, že mc neotvorí váš *.zip archív tak ako má, možno je chyba v súbore /etc/mc/mc.ext.. V Debiane som na túto špecifickú chybu narazil pri pokuse otvoriť nočný build CyanogenModu. Typ tohto súboru je Java archive data (JAR).

Vtedy spravte nasledovné: príkazom file skontrolujte typ súboru (hoci má príponu .zip)

$ file cm-11-20140308-NIGHTLY-n7000.zip
cm-11-20140308-NIGHTLY-n7000.zip: Java archive data (JAR)
$ unzip -v cm-11-20140308-NIGHTLY-n7000.zip | head -n 8
Archive: cm-11-20140308-NIGHTLY-n7000.zip
signed by SignApk
 Length  Method  Size Cmpr  Date  Time  CRC-32  Name
-------- ------ ------- ---- ---------- ----- -------- ----
   120 Defl:N   107 11% 2008-02-28 18:33 8b29fb58 META-INF/com/android/metadata
 283576 Defl:N  181169 36% 2008-02-28 18:33 4891be50 META-INF/com/google/android/update-binary
  15830 Defl:N   2515 84% 2008-02-28 18:33 78f05dcd META-INF/com/google/android/updater-script
 5309736 Defl:N 5308837  0% 2008-02-28 18:33 62c090d0 boot.img
$ unzip -v cm-11-20140308-NIGHTLY-n7000.zip | tail -n 6
  1675 Defl:N   943 44% 2008-02-28 18:33 c3fc0954 META-INF/com/android/otacert
 108835 Defl:N  40515 63% 2008-02-28 18:33 5483e560 META-INF/MANIFEST.MF
 120201 Defl:N  40944 66% 2008-02-28 18:33 4799e3d4 META-INF/CERT.SF
  1714 Defl:N   1156 33% 2008-02-28 18:33 5042e700 META-INF/CERT.RSA
--------     ------- ---              -------
326641835     200171497 39%              1260 files

A doplňte do /etc/mc/mc.ext. podobné riadky:

# diff -c5 /etc/mc/mc.ext.orig /etc/mc/mc.ext
*** /etc/mc/mc.ext.orig	2014-03-09 22:00:25.140381127 +0100
--- /etc/mc/mc.ext	2014-03-09 22:00:28.200287542 +0100
***************
*** 688,697 ****
--- 688,702 ----
 # jar(zip)
 type/i/^Java\ Jar\ file\ data\ \(zip\)
 	Open=%cd %p/uzip://
 	View=%view{ascii} /usr/lib/mc/ext.d/archive.sh view zip

+ # jar(zip)
+ type/i/^Java\ archive\ data\ \(JAR\)
+ 	Open=%cd %p/uzip://
+ 	View=%view{ascii} /usr/lib/mc/ext.d/archive.sh view zip
+ 
 # zoo
 shell/i/.zoo
 	Open=%cd %p/uzoo://
 	View=%view{ascii} /usr/lib/mc/ext.d/archive.sh view zoo

Viď napr. môj bugreport v Debiane