Kde sú uložené SMS správy v Android telefóne

android-sms-iconJednoduchá odpoveď: v SQlite databáze v súbore /data/data/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db

A ako si SMS správy prečítam?

Spustíme ADB shell a prepneme sa na roota cez „su“:

$ adb shell
shell@android:/ $ su -

Teraz otvoríme SQlite databázu a pozrieme si, aké tabuľky v nej máme:

# sqlite3 /data/data/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db
sqlite> .tables
addr pdu threads
android_metadata pending_msgs words
attachments rate words_content
canonical_addresses raw words_segdir
drm sms words_segments
part sr_pending

Prípadne si ešte pozrieme to, akú štruktúru má tabuľka sms:

sqlite> .schema sms
CREATE TABLE sms (
 _id INTEGER PRIMARY KEY,
 thread_id INTEGER,
 address TEXT,
 person INTEGER,
 date INTEGER,
 date_sent INTEGER DEFAULT 0,
 protocol INTEGER,
 read INTEGER DEFAULT 0,
 status INTEGER DEFAULT -1,
 type INTEGER,
 reply_path_present INTEGER,
 subject TEXT,
 body TEXT,
 service_center TEXT,
 locked INTEGER DEFAULT 0,
 error_code INTEGER DEFAULT 0,
 seen INTEGER DEFAULT 0,
 sub_id INTEGER DEFAULT 0
);
...

Z výpisu schémy tabuľky sms som odstránil výpis triggerov, ktoré majú za úlohu aktualizovať tabuľku threads.

A keď si chcete rovno vypísať zoznam našich SMS správ:

sqlite> SELECT * FROM sms;

A ešte na záver takýto pekný univerzálny command:

adb wait-for-device && \
 adb shell 'su - root \
  sqlite3 /data/data/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db \
  "SELECT address, date, body FROM sms"'