Záchrana fotiek v mobile

jpeg errorVčera sa mi stala jedna vec. Vymieňal som si telefonický kontakt s Martinom. Napriek dnešným možnostiam smartfónov, kontakt sme si vymieňali klasickým diktovaním telefónneho čísla. Ale Martin aj požiadal, či si ma môže odfotiť. Jasné, a začali sme sa navzájom fotiť.

Chvíľu to trvalo, kým sme si obaja naťukali meno, kontakt správne zaradili a orezali aj fotku, ktorá sa má pri kontakte zobrazovať. A ajhľa, moja fotka Martina kdesi zmizla (zjavne chyba v nadupanom softvéri poháňajúcom moj smartfón) a nechcela sa pri Martinovom mene zobraziť. Času nebolo nazvyš a tak si vravím – nevadí, veď ona v mobile niekde je a nájdem ju neskôr.

A tak aj bolo. Doma som mobil pripojil cez USB k môjmu počítaču a dal sa do pátrania. Naštartoval som debugovací nástroj pre Android a pustil shell (adb shell). Na chvíľku som sa zamyslel, ako nájsť fotku: musí to byť nejaký súbor, ktorý vznikol max. 1 deň dozadu a prípona asi bude jpg. Názov aplikácie, ktorá ho vytvárala neviem, takže môže byť kdekoľvek.

A príkaz bol na svete a hneď ukázal toto:

root@GT-N7000:/ # find / -mtime -1 | grep jpg
/data/data/com.android.contacts/cache/ContactPhoto-IMG_20140501_205102.jpg
/data/data/com.android.contacts/cache/ContactPhoto-IMG_20140501_205102-cropped.jpg
^C

Aha! Obrázky sú tu! Tak si ich nakopírujeme do adresára s fotkami a mohli by sa zobraziť:

root@GT-N7000:/ # cd /extSdCard/DCIM/Camera/                 
root@GT-N7000:/extSdCard/DCIM/Camera # cp /data/data/com.android.contacts/cache/ContactPhoto-IMG_20140501_205102.jpg .
root@GT-N7000:/extSdCard/DCIM/Camera # cp /data/data/com.android.contacts/cache/ContactPhoto-IMG_20140501_205102-cropped.jpg .
root@GT-N7000:/extSdCard/DCIM/Camera # ls -la
-rwxrwx--- root   sdcard_r  84880 2014-05-02 13:07 ContactPhoto-IMG_20140501_205102-cropped.jpg
-rwxrwx--- root   sdcard_r 2103192 2014-05-02 13:07 ContactPhoto-IMG_20140501_205102.jpg

Ale fotky sa nechceli hneď zobraziť v galérii len tak, a tak som spravil nasledovné:

root@GT-N7000:/extSdCard/DCIM/Camera # mv ContactPhoto-IMG_20140501_205102.jpg IMG_20140501_205102.jpg
root@GT-N7000:/extSdCard/DCIM/Camera # touch IMG_20140501_205102.jpg

Bingooo! Máme fotky a môžeme ich priradiť ku kontaktu. Ani žiadnu sofistikovanú metódu záchrany fotky nebolo treba použiť. Tentokrát už priradenie fotky fungovalo bez problémov a ja som nemusel Martina obťažovať ďalším fotením. Možno by to aj tak zblblo znova. 🙂