Aikido ťahák pre deti a rodičov

rodičia a deti na tréninguMoji chalani budú mať čoskoro prvé skúšky z aikida. Keď som si trošku sumarizoval, že čo všetko by mali/mohli vedieť, zistil som, že chýba (resp. zatiaľ som nenarazil) na dostatočne jednoduchý a nie príliš obšírny materiál, podľa ktorého by si mohli zopakovať japonské pojmy. Síce na skúškach budú musieť vedieť aj zacvičiť jednotlivé techniky v rôznych variáciách, ale to sa musí precvičiť doma na koberci. To sa nedá napísať na papier. 🙂

A podobný problém asi riešia aj iní rodičia. Radi by svojim deťom pomohli, ale nevedia, čo všetko sa majú detí pýtať. Nie každý sa zaujíma o aikido tak do hĺbky. Keď však rodič nevenuje dostatok pozornosti precvičovaniu a opakovaniu, deti rýchlo zabudnú, čo sa učili na tréningu. A potom skúšky nemusia dopadnúť úspešne …

Preto dávam k dispozícii tento dokument – ťahák, ktorý vám ako rodičom hádam trošku pomôže. Kľudne si to vytlačte a skúste položiť svojim ratolestiam nejaké otázky z aikida.