Technické problémy


V dnešnej časti si popíšeme technické problémy, na ktoré som narazil pri návrhu filtra a navrhneme si ich riešenie.

Článok ešte nebol publikovaný. Skúste ostatné časti seriálu prípadne neskôr.

Spojené nádoby

Podtlak a pretlak

Tesnenie spojov

Zavodnenie čerpadla