Mesačné archívy: október 2012

Xen problem SOLVED – high network latency

Dlho som si lámal hlavu nad tým, prečo na mojej lokálnej sieti, ktorá ináč funguje bez problémov, vykazuje server s nainštalovanými Xen serverom vysokú latenciu pingu, aj keď ostatné parametre vyzerali byť nastavené v poriadku. Až som raz na to prišiel.

 

monitoring siete
Latencia siete pri zlej konfigurácii bridge rozhrania v Xene.

Pokračovať v čítaní

sendxmpp release v1.23

Vydaná verzia 1.23 nástroja sendxmpp. Pribudli dva parametre –no-tls-verify a –tls-ca-path, ktoré použijete v prípade, ak sa pripájate k vlastnému jabber serveru cez SSL/TLS a máte problém s kontrolou SSL certifikátov (vaše vlastné SSL certifikáty nie sú podpísané oficiálnou certifikačnou autoritou). Použitý modul XML/Stream.pm vyžaduje cestu k CA certifikátom alebo vypnutie validácie.

sendxmpp a nastavenie pre Google Talk servery

sendxmpp je nástroj na posielanie správ cez XMPP protokol. Inými slovami cez jabber, čo je jeden z protokolov na instant messaging.
Napriek tomu, že použitie skriptu je veľmi jednoduché, pre niektoré jabber servery je správna kombinácia parametrov trošku krkolomná. Prinášam teda návod na použitie sendxmpp s Google Talk servermi, kde na komunikáciu môžete použiť svoj Google účet.
Najprv nainštalujeme poslednú verziu sendxmpp:


cd /tmp
git clone https://github.com/lhost/sendxmpp.git
cp sendxmpp/sendxmpp /usr/local/bin/
chmod 755 /usr/local/bin/sendxmpp

Pokračovať v čítaní

Rýchle nakonfigurovanie MySQL master-master replikácie

Master-master replikácia MySQL databázy je super vec. Ak však objem dát presiahne istú hranicu, býva vytvorenie repliky klasickou cestou dump –> import zdĺhavé. Avšak pri zachovaní istého postupu je možné vytvorenie repliky značne urýchliť. Poďme sa pozrieť na to, ako to spraviť. Pokračovať v čítaní

perl warning – Setting locale failed.

Debian logo

Ak zvyknete narážať na nasledovnú chybu po čerstvej inštalácii Debianu, riešenie je nasledovné:

$ apt-get dist-upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages will be upgraded:
  apt (0.9.7.5 => 0.9.7.6)
  apt-utils (0.9.7.5 => 0.9.7.6)
  dpkg (1.16.8 => 1.16.9)
...
  tzdata (2012f-1 => 2012g-1)
25 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 11.6 MB of archives.
After this operation, 554 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]?
Fetched 11.6 MB in 0s (13.1 MB/s)
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
    LANGUAGE = (unset),
    LC_ALL = "",
    LC_TIME = "en_US.UTF-8",
    LC_CTYPE = "sk_SK.UTF-8",
    LC_MONETARY = "sk_SK.UTF-8",
    LC_COLLATE = "sk_SK.UTF-8",
    LC_ADDRESS = "sk_SK.UTF-8",
    LC_TELEPHONE = "sk_SK.UTF-8",
    LC_MESSAGES = "en_US.UTF-8",
    LC_NAME = "sk_SK.UTF-8",
    LC_MEASUREMENT = "sk_SK.UTF-8",
    LC_IDENTIFICATION = "sk_SK.UTF-8",
    LC_NUMERIC = "sk_SK.UTF-8",
    LC_PAPER = "sk_SK.UTF-8",
    LANG = "en_US.UTF-8"
  are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
Preconfiguring packages ...

Pokračovať v čítaní

sendxmpp – migrácia repository z CVS na git

Už niekoľko rokov som správcom zdrojového kódu nástroja sendxmpp, ktorým je možné posielať textové správy protokolom Jabber. Aktívny vývoj už trocha ustal, ale občas sa nájde nejaká oprava, ktorú by ľudia radi videli zahrnutú v oficiálnej verzii.

Navyše za tých pár rokov svet pokročil ďalej a CVS už nie je najmodernejším a najrozšírenejším nástrojom na správu verzií zdrojového kódu. Tým už je bezpochyby Git. Navyše je poskytovanie priestoru pre Git repozitár voľne dostupné (pre Open Source projekty), takže to bol jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol projekt sendxmpp premigrovať z CVS na git. Pokračovať v čítaní