O mne

Foto s rodinou
Moje meno je Ľubomír Host. Po ukončení štúdia fyziky na FMFI UK som pracoval v spoločnosti Zoznam Mobile s r.o. ako programátor. Momentálne pracujem ako IT manažér v bankovej inštitúcii.

Mám pozitívny vzťah k otvorenému softvéru. Prejavuje sa to napríklad tým, že GNU / Linux používam od roku 1999 a vo svojom voľnom čase robím podporu Linuxovým užívateľom na webových fórach alebo v mailinglistoch. Zároveň som zakladateľom neziskovej organizácie na podporu otvoreného softvéru, združenia Platón.